POPULÄRT OM DJUR Sök på sajt:
Kakor (cookies) 
 Info om  djur   Fråga   Svar   Djurfakta   Artiklar   Källor 

   

 

Humla
 
Fråga en zoofysiolog

Giftiga och farliga djur: spindeldjur, insekter och kvalster

Om hårsäckskvalster, fästingar, vägglöss, loppor och löss. Vilken parasit har de flesta av oss i ansiktet?
Hur fungerar giftet hos spindlar? Hur sticker de? Vilka spindlar kan bita människor i Sverige?
Hur farlig är svarta änkan? Om världens giftigaste spindlar
Källarspindlar under huset. Om en av våra största spindlar
Hur sticker skorpioner? Vad består deras gift av?
Är nyckelpigor giftiga? Varför är de så färggranna?
Vilket djur bet mig? Om ryggsimmaren, "vattenbiet", en vattenlevande skinnbagge som bits
Kan humlor stickas eller brännas? Humlors och bins gaddar
Varför fräter myrsyran inte myran? Om den giftiga eldmyran
Kan fluglarver leva på människor? Parasiter som rengör sår
Vilka problem är det med fästingar? Om borrelios, TBE och andra fästingburna sjukdomar
Dvärgschnauzer immun mot fästingar
Fynd av skorpion i badrum i Växjö
Läs mer om giftiga djur på en annan sida
Sök i alla svar och i alla djurartiklar
Åter till "Svar på frågor"


Hårsäckskvalster

Här ses, i hög förstoring, ett exemplar av hårsäckskvalstret Demodex folliculorum. Djuret är mindre än 0,5 millimeter långt. Kanske har de flesta eller alla av oss sådana kvalster i ögonfransarnas hårsäckar! Huvudet på det långsträckta djuret syns till vänster. Den långsträckta formen gör att djuret lättare får plats i hårsäcken. Djuret har åtta gångben vilket visar att kvalster är spindeldjur. Andra spindeldjur är klokrypare och spindlar. Courtesy of Steve J. Upton. Copyright 1999-2001 S. J. Upton.

Hej Anders! Vilka djur ha vi på kroppen? Som löss och en massa fler.

Sådana djur du pratar om kallas yttre parasiter. Till dessa hör bland andra hårsäckskvalster, skabbkvalster, fästingar, vägglöss, löss och loppor.

Minst kända av dessa djur är kanske hårsäckskvalstren (släktet Demodex) lever i ögonfransarnas hårsäckar och i andra hårsäckar i ansiktet. Troligen har nästan alla människor sådana kvalster! Kvalstren är mycket små (mindre än 0,5 millimeter) och svåra att påvisa. De anses inte ställa till med någon skada. Hårsäckarna är de fördjupningar i huden som innehåller hårstrånas rötter. Läs om hår och hårstrån på en annan sida. Kvalster är små spindeldjur. De är släkt med spindlarna, men är inte spindlar. Vuxna kvalster har åtta ben precis som spindlarna. Betydligt besvärligare än hårsäckskvalstren är skabbkvalstret (Sarcoptes scabiei). Det är bara 0,3 till 0,4 mm lång. Skabbkvalstren gräver gångar i huden och förökar sig där. De ger upphov till en allergisk reaktion med svår klåda.

Fästingar är också kvalster. Många som rör sig i naturen råkar ut för fästingar. Läs om fästingar nedan på denna sida. Texten fortsätter nedanför bilden.

Människans vägglus (Cimex lectularius)

Människans vägglus (Cimex lectularius). Den suger blod från armen hos en frivillig försöksperson. Den kan bli upp till 7 mm lång och leva upp till 1 år. Förr gjorde man sig av med vägglöss och annan ohyra genom att "röka" med dödligt giftig cyanvätegas. Författaren Dan Andersson tog 1920 in på ett hotell i Stockholm. På morgonen var han död, efterlämnande bland annat denna dikt: "Nu mörknar min väg och mitt dagsverk är gjort, / mitt hjärta är trött, min säd har jag sått. / Som en tiggare står jag, o Gud, vid din port, / och blodrosor växa på stigen jag gått." Man hade cyanväterökt rummet, men inte vädrat madrassen. Numera sanerar man med ofarliga metoder, men det kan vara svårt att eliminera vägglössen. Courtesy of G Alpert, H Harlan, R Pollack, P Naskrecki and the Centers for Disease Control and Prevention, in the public domain.

Vägglöss (skinnbaggar av släktet Cimex, på skånska "skäktor") har blivit vanligare på senare år. De kommer ofta till Sverige med utlandsresenärers bagage. På dagen gömmer de sig i möbler och i lämpliga springor i sovrummen. På natten kommer de fram och suger blod av människor. Inget tyder dock på att de sprider sjukdomar.

I Sverige är löss och loppor inte så vanliga längre. Huvudlöss kan ibland förekomma på skolor och dagis. Klädlöss sprider den fruktade sjukdomen tyfus, men förekommer knappast i Sverige. Läs på en annan sida om loppor och om när människan började använda kläder. 2001, 2011, 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidanSpindel

Denna kärrspindel tillhör släktet Dolomedes. Läs mer om spindlar på sajterna "Arachnology Home Page" och "Spiders of North-West Europe". Courtesy of Ed Nieuwenhuys.

På vilket sätt skiljer sig det gift som spindlar producerar mot andra djurs gift? Vilken är den primära funktionen för giftet? Hur fungerar spindelns giftkörtlar? Hur många spindelarter i Sverige är giftiga för människan? PS Jättebra idé att ha en frågelåda.

Alla spindlar är giftiga, men bara ett fåtal arter är giftiga för människan. Spindelgifter skiljer sig inte i princip från andra giftiga djurs gifter. Spindelgifterna är nervgifter som verkar på perifera nervsystemet. Gifterna är proteiner (äggviteämnen). I giftet finns också så kallade biogena aminer, som är mindre molekyler. Ett exempel är giftet hos de svarta änkorna (se nästa svar), som finns i Sydeuropa och Amerika. Detta gift innehåller ett protein som kallas latrotoxin. Latrotoxinet leder till att jonkanaler öppnas i nervändar vilket gör synapserna (nervcellens förbindelser med andra celler) överaktiva. Bett av svarta änkor är sällan dödligt. De giftigaste spindlarna i världen är förmodligen de brasilianska mindre markfågelspindlarna, som dessutom kan var aggressiva. Endast få spindelarter utgör emellertid genom sin giftighet ett problem för människan. Giftet hos de flesta spindlar är avsett för insekter och används för att bedöva bytet. Mundelarna (chelicererna) hos spindlar är som regel försedda med en dolkliknande eller kloliknande spets. Giftkörteln finns inne i kroppen och töms genom en kanal i denna spets. 1999.

Anders Lundquist

Det är nog så att risken att bli biten av en spindel i Sverige är synnerligen liten. Åtminstone kan jag inte påminna mig att jag sett några dokumenterade fall av skador på grund av spindelbett. Men det förekommer många vandringssägner, framför allt i äldre litteratur. Honorna av vattenspindeln (Argyroneta aquatica) blir stora och sägs vara bitska. Samma gäller för honor av kärrspindlarna (Dolomedes) och korsspindeln och en del andra hjulspindlar, släktet Araneus i äldre litteratur. Jag har hanterat alla dessa ovarsamt många gånger utan att de försökt bita. Betten känns säkert, men de skall ta väldigt olyckligt om chelicererna skall kunna tränga genom huden. I äldre litteratur kan man läsa att clubioniden Cheiracanthium punctorum kan vara dödlig för människan. Det förefaller fullkomligt häpnadsväckande och något dokumenterat fall existerar säkert inte. 1999.

Ronny Larsson

Under videon nedan kan du läsa uppdateringar med nyare information om spindelbett.

Vattenspindeln (Argyroneta aquatica) andas luft, men lever i stort sett hela sitt liv i vatten. På videon ser vi hur spindeln flera gånger simmar upp till ytan och hämtar en luftbubbla som fastnar runt bakkroppen. Den levererar sedan luften till sin "dykarklocka". Dykarklockans vägg består av ett nät som spindeln har spunnit och fäst i vattenväxten. Spindeln drar sig tillbaka till klockan när den behöver andas. Inte nog med det, när spindeln förbrukar syrgasen i klockan, så sjunker syretrycket i den. Detta gör att i vattnet löst syre transporteras in i klockan med så kallad diffusion. Därmed räcker syreförrådet i klockan längre. Men spindeln måste ändå tillföra ny luft till sin dykarklocka. Annars skulle kväve diffundera ut ur klockan tills gasbubblan helt försvann. I slutet av videon tar spindeln med sig sitt byte in i klockan för att få sig ett skrovmål. Bytet är en vattenlevande insektslarv, kanske en trollsländelarv. Läs om hur spindlar äter på en annan sida. From YouTube, courtesy of DJAlMighty247.

Uppdatering 1: På senare år har det några gånger hänt att svarta änkor följt med importerade föremål, t.ex. bilar, till Sverige. Men jag har inte sett några uppgifter om att någon människa blivit biten av dessa änkor. Den för människor kanske giftiga luffarspindeln ("hobo spider", Tegenaria agrestis) har rätt nyligen påträffats på ön Pepparholm i Öresund och på några ställen i Skåne. En annan för människor giftig spindel (fingertaggspindel, Cheiracanthium punctorium) har påträffats på Öland. Jag har inte sett någon uppgift att någon blivit biten av dessa spindlar i Sverige. Jag har också fått mejl från två personer som uppger att de blivit bitna när spindlar kom i kläm mellan kläderna och huden samt från en person som anger att han blev biten när en spindel kom i kläm i skon. Spindlarna artbestämdes inte. Det blev inga allvarligare symptom i något av fallen. Faktum kvarstår att risken att bli biten av en spindel i Sverige fortfarande är liten, om man inte handskas ovarsamt med den. 2008a, 2011.

Anders Lundquist

Uppdatering 2: Under september 2008 cirkulerade uppgifter i dagspressen att svarta änkor har etablerat sig i Sverige. Jag har pratat med Bert Gustafsson på Naturhistoriska riksmuseet och fått följande information. Han har under 2008 fått in ett tiotal uppgifter om änkespindlar som hittats i Sverige. I samtliga fall fanns spindlarna i importerade amerikanska bilar. I ett fall fanns det spindlar kvar efter tre år, vilket skulle kunna antyda att dessa spindlar kan fortplanta sig i vårt land. Det finns således en teoretisk möjlighet att änkespindlar etablerar sig i Sverige, men vi är definitivt inte där nu och, om det sker, så kommer det att dröja länge. Det kan dock finnas anledning till försiktighet, om man upptäcker spindlar i importerade föremål, t.ex. bilar, lådor med livsmedel eller sådant man själv kommit hem med efter resor i exotiska länder. 2008b.

Anders Lundquist

Till början på sidanSvart änka

Den kanske mest berömda av alla spindlar, svarta änkan (Latrodectus mactans). Den röda timglasformade fläcken på bakkroppens undersida syns tydligt. Courtesy of George W. Robinson and copyright California Academy of Sciences.

Hur farlig är svarta änkan?

Läs också om giftiga spindlar i Sverige ovan på denna sida.

Svarta änkan (Latrodectus mactans) är en spindel som förekommer i Sydeuropa och Amerika. Svarta änkor är svarta med en röd timglasformad fläck på bakkroppens undersida. Ibland finns det en rad röda fläckar i mittlinjen på bakkroppens översida. Bakkroppen är klotrund. Honorna kan bli cirka 14 mm långa. Giftet, som kallas latrotoxin, påverkar nervändar, både sådana som styr muskler och sådana som förmedlar sinnesintryck. Latrotoxinets exakta verkningsmekanism är inte klarlagd. Det orsakar en kraftig frisättning av tranmittorsubstans från synaptiska nervändar och en nedbrytning av nervändarna. Transmittorsubstanser överför kemiskt signaler mellan nervceller i så kallade synapser. Kanske bildar latrotoxinet jonkanaler genom vilka positiva joner kan röra sig in eller ut ur nervänden.

Ett bett av en svart änka kan förbli oförmärkt under några minuter. Sedan kommer kraftiga från bettet utstrålande smärtor som sprids till kroppens muskulatur. Smärtorna kan bli mycket svåra och offret kan ibland få andningssvårigheter. Symptomen klingar av efter cirka två dagar. Trots de kraftiga symptomen är bett av svarta änkan sällan dödliga. För äldre personer och barn kan dock konsekvenserna bli allvarliga. Texten fortsätter nedanför bilden.

Rödryggad spindel

Här syns den rödryggade spindeln (Latrodectus hasselti), en släkting till svarta änkan som bland annat finns i Australien. Denna änkespindel skiljer sig från den svarta änkan genom den röda teckningen på bakkroppens översida. Läs mer om spindlar på sajterna "Arachnology Home Page" och "Spiders of North-West Europe". Courtesy of Ed Nieuwenhuys.

Det finns flera spindelarter i världen som är farligare för människor än svarta änkan. Till dem hör släktet Loxosceles, i synnerhet en art som finns i Uruguay och Chile, de brasilianska mindre markfågelspindlarna, släktet Phoneutria, och de australiska trattminörspindlarna, släktet Atrax. Dessa spindlar har alla orsakat flera dödsfall. 2000, 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidanVideon ovan visar källarspindlar (Meta menardi) i en grotta. From YouTube, courtesy of Walter Pfliegler.

Vi har i många år haft spindlar under huset i en sommarstuga i Oskarshamnstrakten. Längd med ben är ca 5-7 cm och kroppen ca 2-2,5 cm gissar jag. De verkar mycket passiva, drar ihop benen och spelar döda, om man tar ut dem i solljuset. Verkar inte göra några stora nät utan sitter mest under huset. Undrar om de är på något sätt farliga eller så för små barn? Själv aldrig blivit biten. Tacksam för svar.

Det rör sig sannolikt om källarspindeln (Meta menardi). Förmodligen har du sett spindelns karakteristiska hängande äggkokonger inne i krypgrunden. Denna mycket stora spindel är rätt vanlig i fuktiga källare och krypgrunder. Dess naturliga miljö är grottor. Den finns ingen anledning att tro att den är farlig för människan. Teoretiskt skulle man kunna bli biten av den, men jag har aldrig hört talas om detta. Men man ska för säkerhets skull inte låta barnen handskas med spindlarna. Jag har fått in några uppgifter att folk blivit bitna av spindlar som kommit i kläm, se ovan. Jag får ofta förfrågningar om källarspindlar, vilket nog har att göra med att arten är så stor. 2011, 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidanSkorpionen Opistophthalmus glabrifrons

Skorpionen Opistophthalmus glabrifrons. Skorpioner är spindeldjur, inte kräftdjur, även om de visar viss yttre likhet med en kräfta. Den bakre smala gaddförsedda kroppsdelen är ingen svans utan den bakersta delen av bakkroppen. De cirka 2 m långa havsskorpionerna var de kanske största leddjuren någonsin. De var spindeldjur, men inte nära släkt med skorpionerna. Courtesy of Bernard Dupont from Encyclopedia of Life under this CC License.

Var lagras skorpionernas gift och vad består det av? Finns det något motgift vid ett stick och hur tillverkas det?

Skorpioner har en stickande giftgadd längst bak i den svansliknande bakre delen av kroppen. Giftsekretet tillverkas i två giftkörtlar, som via utförsgångar ansluter till den ihåliga spetsiga gadden. När skorpionerna sticker dras muskler ihop och pressar körtlarna mot det hårda yttre skelettet, så att körtlarnas sekret trycks ut genom gadden.

Giftsekretet innehåller bland annat ett flertal nervgifter, upptill 30 eller fler olika proteiner. Många av proteinerna påverkar nervimpulser (aktionspotentialer), bland annat genom att förlänga impulserna eller genom att öka antalet impulser per tidsenhet. Skillnaden kan var stor mellan giftsekretets sammansättning hos olika skorpioner. Skorpionstick ger i allvarliga fall upphov till en rad svåra störningar av bland annat blodcirkulation, andning och muskelfunktion. De kan vara mycket smärtsamma.

Alla skorpioner är giftiga, men bara ett mindre antal arter är mer eller mindre farliga för människor. Flera av dessa kan orsaka dödsfall. I allvarliga fall av skorpionstick har man tidigare behandlat den drabbade immunologiskt med antiserum, alltså med blodserum som innehåller antikroppar mot de giftiga proteinerna. Numera behandlar man i stället med renframställda särskilt behandlade antikroppar, något som kraftigt minskar den risk för allvarliga immunologiska biverkningar, särskilt så kallad anafylaktisk chock, som finns med antiserum. I övrigt behandlar man patientens symptom med en rad olika läkemedel. 2020.

Anders Lundquist

Till början på sidanSjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata) Tjugotvåprickig nyckelpiga (Psyllobora vigintiduopunctata)

Till vänster ses den vanliga sjuprickiga nyckelpigan (Coccinella septempunctata), till höger en nyckelpigeart med inte mindre än tjugotvå prickar (Psyllobora vigintiduopunctata). Båda är varningsfärgade. From Encyclopedia of Life, courtesy of Moorpark College Biology Club under this CC License (left) and Isfugl under this CC License (right).

Det gula som kommer ur nyckelpigorna, vad är det? Kan det ha olika färg? Varför har de prickar på ryggen? - Om nyckelpigornas giftighet

Det gula som som kommer ur nyckelpigorna är en giftig vätska, som produceras av särskilda körtlar. Så vitt jag vet är vätskan gul hos alla nyckelpigsarter. Många djur som försöker äta nyckelpigorna blir sjuka av giftet och och undviker sedan att äta dem. Giftet skyddar alltså nyckelpigorna från att bli uppätna. Men det finns djur som äter nyckelpigor.

Den röda färgen med de svarta prickarna är en varningsfärg, som talar om att nyckelpigorna är giftiga. Djur som ser varningsfärgen undviker att äta nyckelpigorna. Djur med varningsfärger är ofta randiga eller prickiga i gult eller rött tillsammans med svart. Ett exempel är getingar som är gul- och svartrandiga.

Det finns flera tusen arter av nyckelpigor. De har olika bakgrundsfärg och olika färg på prickarna. En del har ljusa prickar mot mörk bakgrund, andra mörka mot ljus. De har också olika antal prickar. Den tvåprickiga nyckelpigan har ungefär samma färger som den sjuprickiga, men bara två svarta prickar. Läs om flyttande nyckelpigor och om hur gamla nyckelpigor blir på andra sidor. 2019.

Anders Lundquist

Till början på sidanHär simmar en ryggsimmare (släktet Notonecta) omkring vid vattenytan. Den är ett rovdjur som kan ge smärtsamma bett, se svaret nedan. Det bakersta benparet fungerar som åror. När den dyker utnyttjar den sitt luftförråd som huvudsakligen finns i två långa rännor på buksidan. Eftersom luftförrådet är på buksidan, simmar och flyter den upp och ner med ryggen nedåt. Notera att djuret på videon blixtsnabbt angriper en klump av växtdelar som flyter på vattnet, men det upptäcker genast sitt misstag. From YouTube, courtesy of Carl Barrentine.

Jag har läst dina svar om spindelbett, men min upplevelse stämmer inte med dem. Vi tog upp båtarna från sjön. Jag kände något krypa på armen under tröjan och stack in handen. Fick då ett bett som verkligen gjorde ont. Jag slog till. Krypet massakrerades och gick inte att identifiera. Någon större kroppsvolym kunde det inte haft. Bettet var inte särskilt stort, men sved som ett getingstick och svullnade. Under dagen svullnade jag mer och mer. Smärtan försvann, men en obeskrivlig klåda kom. Jag är ganska säker på att det var en spindel, men vilken sort? Getingar fungerar inte så på mig.

Eftersom djuret blev krossat kan vi bara spekulera. Det kan mycket väl ha varit en geting eller ett bi. Men det hela ägde rum i anslutning till sötvatten vilket ger andra möjliga alternativ.

Det finns osäkra uppgifter om att vattenspindeln (Argyroneta aquatica) skulle kunna bita människor. Den uppges vara upp till 1,5 cm lång.

En annan möjlighet är att du blivit biten av en ryggsimmare (familjen Notonectidae bland skinnbaggarna). Dessa insekter kan ge människor mycket smärtsamma bett, något som gett upphov till det alternativa namnet "vattenbi". Den vanliga ryggsimmaren (Notonecta glauca) uppges bli upp mot 2 cm lång. 2011, 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidanHumla

Humlor kan stickas med sin äggläggare. De "bränns" inte, även om bettet kan ge en brännande smärta (© 1996 Corel Corporation).

Jag har fått fram olika information huruvida humlor bränns, bits eller sticks. Min egen åsikt var från början att de inte gör något av det utan är helt fredliga. Hur beter de sig egentligen?

Humlor kan stickas om de provoceras och ett stick kan vara smärtsamt. Gadden de sticks med är äggläggaren. I motsats till biets äggläggare saknar den hullingar. En humla kan därför sticka flera gånger, medan ett bi dör efter sticket, eftersom gadden och en del av bakkroppen blir kvar i huden. Humlor är oftast inte aggressiva, men kan sticka i självförsvar eller för att försvara sitt bo. Allergi mot humlestick är inte lika vanlig som allergier mot stick av bin och getingar, men har ökat på senare år. 1999, 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidanEldmyra (Solenopsis) och parasitfluga Stick av eldmyra (Solenopsis)

Till vänster en eldmyra (släktet Solenopsis). Eldmyror härstammar från Sydamerika, men har överförts till bland annat södra USA, där de ställer till med stora problem. De nöjer sig inte med att spruta ut myrsyra, se svaret nedan, utan är mycket aggressiva mot människor. De bits med sina kraftiga överkäkar och sprutar in gift med sin gadd, en omvandlad äggledare på bakkroppen som är ansluten till en giftkörtel. Sticken är mycket smärtsamma. Till höger syns knäet på en person, som under 10 sekunder knäböjde på ett eldmyrebo. Han fick 250 stick! Giftkörtelns sekret innehåller giftiga alkaloider och ett flertal giftiga proteiner, men inte myrsyra. En del proteiner bryter ner celler och vävnader, inklusive röda blodkroppar, andra påverkar nervsystemet eller sänker blodtrycket. Några proteiner kan ge upphov till livsfarliga allergiska reaktioner, så kallad anafylaktisk chock. I USA har myrorna orsakat många dödsfall. Särskilt illa utsatta är små barn och sjuka rörelsehindrade personer, som inte kan försvara sig och fly när de attackeras. Den lilla flugan (släktet Pseudacteon) på den vänstra bilden används för att bekämpa eldmyrorna. Den sticker in sin vassa äggläggare i en myras mellankropp och lägger ett ägg. När fluglarven kläcks kryper den in i myrans huvud och livnär sig på hjärnan och annat ätbart där. Där förpuppar den sig också. Puppan kläcks till en vuxen fluga som kryper ut ur myrhuvudet. Courtesy of the Agriculture Research Service at the US Department of Agriculture, in the public domain.

Jag undrar hur myran kan ha myrsyra i sig utan att det fräter på myran?

Myrsyra finns i giftet hos myror inom underfamiljen Formicinae, men inte hos andra myror. Dessa myror sprutar ut giftet, de har ingen gadd. Hit hör bland annat stackmyrorna (släktet Formica). Myrsyra fungerar hos dessa myror som ett gift och används till försvar och angrepp. Syran bildas i särskilda giftkörtlar. Man känner inte till mycket om hur körtlarna skyddas från myrsyran. Men man tror att myrorna utsöndrar lipider (fettliknande ämnen) som täcker insidan av giftkörtlarna. Myrsyremolekylerna i körtlarnas hålrum avspjälkar de vätejoner som gör giftet frätande. Men myrsyremolekylerna och vätemolekylerna är vattenlösliga. De kan därför inte tränga in i det vattenskyende lipidskiktet. De levande cellerna som finns under lipidskiktet påverkas således inte av syran.

Det kan vara intressant att tänka på att du själv i din egen magsäck har en mycket koncentrerad syralösning. Syran i magsäcken är dock saltsyra, inte myrsyra. Cellerna i magsäckens väggar skyddas från saltsyran av ett alkaliskt, syraneutraliserande slemskikt. Cellerna i väggens innersta cellskikt är också mycket tätt kopplade till varandra vilket hindrar syran från att tränga in mellan dem. Skulle en cell ändå bli skadad av syran, ersätts den snabbt av en annan cell som uppkommit genom celldelning. Hål som uppkommer i cellskiktet kan mycket snabbt tätas genom att celler kryper dit som amöbor och täpper till. Skyddet är dock inte perfekt. Ibland skadas magsäcksväggen och ett magsår uppkommer. De flesta magsår är dock inte sår i magsäcken utan sår i tolvfingertarmen som tar emot magsäckens innehåll. Syran som kommer ner i tolvfingertarmen neutraliseras av bikarbonat i gallan och bukspottet, men ibland blir det ändå sår i tarmen. Den viktigaste av de orsaker som leder till magsår är faktiskt en bakterie, Helicobacter pylori, som kan leva i magsäckens sura miljö. Det skulle vara roligt att veta om myror kan drabbas av "giftkörtelsår". 2011, 2017.

Anders Lundquist

Till början på sidanVuxen fluga av Cochliomyia hominivorax
Larven av Cochliomyia hominivorax, kallad screw-worm

Överst ses en vuxen fluga av arten Cochliomyia hominivorax, "screw-worm fly", med orange huvud och blågrön kropp. Nederst ses den parasitiska larven av denna fluga ("screw-worm" på engelska). Till höger ses huvudet med de svarta käkarna. Larven använder käkarna när den gräver sig in i värddjurets vävnad. Kroppens segment avgränsas av rader av borst. Till vänster skymtar mag-tarmkanalens innehåll genom den genomskinliga kroppen. Courtesy of the Mexican-American Commission for the Eradication of the Screw-worm and of the Agricultural Research Service, in the public domain.

Hejsan! Jag har hört talas om något som heter "flystrike" eller myiasis där spyflugelarver borrar sig in i människor eller djur. Kan detta hända i Sverige och vet du om det finns några dokumenterade fall?

Det förekommer att flugor lägger ägg på djur eller människor, ofta på huden, i öppna sår eller på slemhinnor. Larver kläcks ur äggen till larver, som utvecklas i vävnaden och ger upphov till variga inflammationer. Sjukdomen kallas myiasis och är hos människor mycket ovanlig i Sverige, men vanligare i tropikerna. Det kan bland annat handla om oxstyng, häststyng (flugor inom familjerna›Oestridae och Gasterophilidae) och olika arter av spyflugor (familjen Calliphoridae). Hästar slickar i sig häststyngets larver. Larverna utvecklas sedan i mag-tarmkanalen. Där klarar de sig emellertid inte hos människor. I Nord- och Sydamerika finns det en fluga som kallas "screw-worm fly" (Cochliomyia hominivorax) som lägger ägg i huden hos djur, inklusive människan och hennes nötkreatur. Larverna gräver en grop i huden med sina käkar och äter upp vävnaden. Man har lyckats utrota denna fluga inom många områden genom att sprida ut sterila hannar som parar sig med honorna.

Till detta kan man lägga att parasiterande larver av så kallade nässtyng (flugor inom familjen›Oestridae)›i mycket sällsynta fall har hittats hos människor. Dessa larver lever normalt i de övre luftvägarna (näshåla, mun och svalg) hos större växtätande däggdjur, till exempel får, ren och älg. Nässtyngens ägg kläcks inne i honorna till små larver. Honorna står stilla i luften, som en helikopter, och sprutar in larverna i värddjurens näsborrar. Hos människor sprutas larverna oftast mot ögonen, som förväxlas med de normala värdarnas näsborrar. Ögonen blir starkt irriterade. Larverna måste snarast avlägsnas för att undvika ögonskador. Nässtyngens larver utvecklas hos människor bara i ytterst sällsynta fall vidare från det första larvstadiet.

Å andra sidan så har man på senare år återupplivat en gammal metod att rengöra sår från död eller döende, ofta infekterad, vävnad genom att tillsätta fluglarver som fötts upp i bakteriefri miljö. Detta har varit framgångsrikt bl.a. hos diabetespatienter med fotsår. 2008, 2011, 2016.

Anders Lundquist

Till början på sidanFästing och dess mundelar

Till vänster syns en fästinghona. Mundelarna syns tydligt. Till höger syns mundelarna hos en fästing på en svepelektronmikroskopisk bild i högre förstoring. Lägg märke till hullingarna som gör det svårare att dra ut en fästing! Courtesy of Lars Lundqvist och Larisa Vredevoe.

Vad finns det för globala problem med fästingar och sjukdomar de sprider? Tack på förhand!

Det är svårt att svara kort, eftersom det finns så mycket att berätta. Det finns mer än 800 arter fästingar i världen, i huvudsak fördelade på två familjer; hårda fästingar (Ixodidae) och mjuka fästingar (Argasidae). Alla fästingar (med något enstaka möjligt undantag) suger blod från reptiler, fåglar eller däggdjur. Jämte myggor är fästingar den djurgrupp som sprider mest sjukdomar till människor och hennes husdjur. Välkända sådana sjukdomar är flera rickettsier, med "Rocky Mountain Spotted Fever", Rickettsia rickettsi, som kanske den mest välkända, samt Borrelia och Babesia. Också virus kan överföras av fästingar som till exempel TBE ("Tick Borne Encephalitis", encephalitis betyder hjärninflammation) som finns i Sverige och på Åland, samt RSSE ("Russian Spring and Summer Encephalitis") som finns i Östeuropa. I Sverige finns elva fästingarter ganska regelbundet, men inte sällan kommer också andra arter in med importerade reptiler och däggdjur och, inte minst, med flyttande fåglar. Du kan få utförligare information om fästingar på en annan sajt. 1999, 2013.

Lars Lundqvist

Till början på sidanEn god vän har en dvärgschnauzer. Varje år får den fästingar, men ingen överlever när den bitit sig fast, utan dör och torkar. Har frågat olika veterinärer, men ingen kan förklara detta. Fästingen blir aldrig större en ett litet knappnålshuvud. Roligt om man fick veta vad detta berodde på. Spännande eftersom vad vi vet så händer det inte andra hundar (av samma ras heller). Tack på förhand för svar.

Anders Lundquist (nej, vi är inte släkt) har bett mig svara på frågan. Det du beskriver är känt från litteraturen, men jag har aldrig själv sett eller hört om någon som observerat fenomenet. Individer kan bli immuna mot parasiter, och alltså även mot fästingar. Vad jag förstått så utvecklar värddjuret antikroppar som blockerar något ämne i de vätskor som parasiten sprutar in i värddjuret. Detta får till följd att parasiten inte kan fullfölja måltiden. Jag tror att alla individer kan utveckla denna förmåga, men få hinner göra det eller bli så duktiga på det som den dvärgschnauzer du beskriver. 2008.

Lars Lundquist

Till början på sidanSkorpion

Skorpionen på badrumskaklet i Växjö. Tack till frågeställaren för bilden.

Undrar om ni vet vad det här är för någonting? Hittat den i badrummet. Cirka 1,5 cm lång.

Det är en skorpion. Man ser den uppsvällda gifttaggen i bakänden. Var försiktig! Stick av gifttaggen kan vara farliga. De flesta skorpionarter är inte farliga för människan, men du måste utgå från att det finns en risk. Skorpioner finns inte i Sverige. Befinner du dig utomlands och i så fall var? Har du nyligen återkommit från en utlandsresa?

Kommentar: Det blev aldrig klarlagt varifrån skorpionen kom. Den kan ha följt med ekologisk frukt från mataffären eller med en resväska från en utlandsresa. Fyndet är emellertid inte unikt. Flera liknande fynd har gjorts i Sverige. I många fall misstänker man att djuren följt med turisters bagage. Och i Randers i Danmark lever enligt Politiken en skorpionkoloni sedan 17 år, förmodligen inne i golvet gynnade av att huset har golvvärme: "Jysk skorpionfamilie hygger sig under gulvvarmen". 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidan

Till "Svar på frågor"


Zoofysiolog, skribent och webbansvarig:
Anders Lundquist, senior universitetslektor emeritus
Adress: Biologiska institutionen, Lunds universitet, Biologihus B, Sölvegatan 35, 223 62 Lund
E-post:
Senast uppdaterad: Se årtal efter varje svar.
Webbplatsen använder kakor. Surfar du vidare, godkänner du detta. Läs mer här.

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.